Hoe zorg je voor je coaching

Executive coaching

Charles Mentor beschreef de aard van executive coaching in zijn boek How To Take Care Of Your People. Charles Mentor verklaarde dat coaching geen veronderstellingen maakt. In zijn werk met mensen merkte hij op dat het doel van coaching is hen te bewegen hun sterke punten te ontwikkelen, hen buiten hun comfortzone te brengen, en te streven naar meer succes. Hij geeft een kader voor coaching, dat ik heb uitgebreid met wat ik in het boek van Charles Mentor heb gehoord. Charles Mentor stelde dat er twee soorten coaching zijn. De eerste soort coaching noemt hij gericht coachen. Het coachen van een persoon om te veranderen of te verbeteren op zo’n manier dat hij zijn opties, groeimogelijkheden en flexibiliteit heeft vergroot.

De andere soort coaching noemt hij het voeren van een interventie of participatieve coaching. Hij beschreef het verschil tussen de twee stijlen van coaching aan de hand van een verhaal over James Cog deprive die wilde leren grasmaaien maar dat nooit had bereikt, en hoe de drie coaches hem hielpen om zijn doel te bereiken. Hij legde uit dat de focus van deze drie coaches was: 1. Zender die de cliënt helpt te identificeren wat hij wilde bereiken, 2. Zender die stappen onderneemt om de cliënt te helpen beslissen welke stappen hij wilde ondernemen om zijn doel te bereiken, en, 3. Zender die de cliënt helpt zijn vooruitgang te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Coaching is letterlijk het proces waarbij mensen worden geholpen om zichzelf te ontwikkelen en al dan niet tastbare doelstellingen te bereiken. Het is@ Reaganwie coaching bestudeerde en meldde dat in een studie van 1.750 coachingklanten, elk derde van de klanten een huidige of potentiële manager in een multinationale onderneming bleek te zijn. Ik las ook dat niet meer dan 30% van alle managers in de Fortune 100 Company professioneel coaching hadden ervaren.

Volgens de International Coaching Federation moeten coaches ten minste 50 uur praktijkcoaching en ten minste 50 uur on-the-job coaching hebben. Het is een van de Bradvention internationale leiders David Rock interviewde 3 grote coaches die inzicht en inspiratie gaven over hoe organisaties, bedrijven, teams, en levens te verbeteren. Ik heb een eenvoudig model opgesteld van wat coaching is zoals ik het zie.

Coachen =

Het woord coaching komt van cor en gij, door elkaar gebruikt in het Engels. Het is een geheel van vaardigheden en technieken dat leidt tot prestatieverbetering en meesterschap over zichzelf.

Als je verder gaat met de coaching doe je jezelf, je bedienden, je personeel, en iedereen die je je vertrouwen en leiderschap hebt gegeven. Deze focus zal persoonlijk zijn – als in je moet jezelf coachen. U zult er niet op uit zijn om mensen te on-traineren, om te doen alsof het u niet aangaat, of om uw ego op te vijzelen met te veel lof voor uzelf. Je moet altijd tijd hebben voor zelfreflectie. Het draait allemaal om jou. De coach is iemand die je kan uitdagen, je feedback kan geven, vragen kan stellen over wat je aan het doen bent, en de veranderingen die je moet maken kan vergemakkelijken, en kan helpen bij het plannen en in daden omzetten van de doelen die je hebt gesteld. Waar ben je nu, waar wil je zijn, en met wie, op dit moment?

De coaching vraagt van u bepaalde acties en een verbintenis tot actie. Het zal u een consistente houding en een routinepatroon tolereren als het gaat om de acties die u moet ondernemen.

Dit coachen van anderen is een partnerschap in wat ik een partnerschap zou noemen, omdat je elkaar naar een nieuw niveau helpt. Je vraagt ook van elkaar verantwoordelijkheid en verantwoording voor je daden. Je bevordert elkaars groei en potentieel, en je schuift elkaar vooruit.

Sessies duren meestal korter dan 60 minuten per sessie, normaal 1 uur (in persoon) 45 minuten (e-mail)

Lees meer:

Leiderschapsontwikkeling

Teamcoaching

Related Post