Wat is het doel van de gehandicaptezorg

Gehandicaptenzorg Rotterdam

De Care Act 2004 (arin feasibility Unit 2 Cert 30) bepaalt dat een “Bill of Rights” voor verzorgers moet worden ingevoerd na 1,5 jaar nadat een persoon 18 jaar is geworden. Degenen die leven met gehandicapte ouders, familieleden of vrienden moeten wellicht toegang krijgen tot “rechtspraak door de invoering van een Bill of Rights”. Het doel van deze Bill of Rights is om de zorg en het welzijn van jongeren in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren.

Wat is het belangrijkste doel van deze wetgeving? Het is bedoeld om alle jongeren met een handicap het recht te geven op:

“dat zij alle rechten en kansen krijgen die kinderen hebben”.

Er zijn een aantal manieren waarop jongeren met een handicap toegang kunnen krijgen tot deze wetgeving.

De Children Act 1989 bepaalt dat jongeren die zwanger zijn, zwanger zijn geweest of een handicap hebben, recht hebben op:

Uw persoonlijke levenssfeer wordt te allen tijde gerespecteerd.

U hoeft geen toestemming te geven voordat zij iemand uit een ander deel van het land kunnen zien en zij hoeven geen eerste plannen te maken voor een medische behandeling.

U wordt geholpen om zoveel mogelijk uw eigen levensstijl te behouden, zonder uw sociale leven of uw relaties te belemmeren.

Een “Carer’s Bill of Rights” is een overkoepelende term die de volgende zes hoofdrechten omvat. De Women’s Social and Environmental Services Act 1990 zorgt ervoor dat het recht van jongeren om door ouders als ouders te worden gerespecteerd en gesteund, waar mogelijk, wordt gehandhaafd.

U heeft het recht om een redelijke hoeveelheid informatie te krijgen om u te helpen beslissingen te nemen over uw welzijn en uw persoonlijke verzorging.

“U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verstrekken aan een warme, zorg- of dienstverlener in omstandigheden waarin het om die gegevens of uw persoonlijke verzorging gaat”.

Je hebt het recht om:

“Mantelzorgers moeten gebruik kunnen maken van de voordelen van de regeling waarop zij recht hebben.

Je staat in je recht om..:

hulp krijgen om je te beschermen tegen misbruik of verwaarlozing.

Je recht op jaarlijks verlof – niemand kan je verplichten langer dan twee jaar met verlof te gaan.

“Niet de eerste en laatste beslissingen zijn over uw zorg en ondersteuning.

Niet in een positie worden gelaten waarin je niet al je eigen rechten, vrijheden en voorrechten kunt uitoefenen.

De meeste jongeren hebben er recht op:

“een eerste stem in zaken over uw welzijn.

Je hebt het recht om:

vinger naar vinger relatie met een verzorger.

Je hebt nu wettelijk recht op:

Om bezwaar te maken tegen onnodige behandeling en slechte manieren.

Jongeren met een handicap “kunnen een extra beschermingslaag krijgen via een procedure die “aspectateur maatschappelijk werker” wordt genoemd.

U “moet rekening houden” met uw rechten en de Ombudsman is gemachtigd om “Perl advies te geven over uw rechten en integriteit”.

De Ombudsman wordt gefinancierd door de lokale autoriteiten. Er is een gestage stroom van financiering voorzien om publieke organen te ondersteunen om hen te helpen betaalbare diensten te leveren die mensen het recht geven om een positieve ervaring te hebben van hun lokale gemeenschap.

Tot slot leven jongeren met een handicap met en met de extra waardigheid van het contact onder de hoede van personen met een soortgelijke handicap, alsook hun banden met hun familie, vrienden en de ruimere samenleving. Het is bijzonder belangrijk om mensen met een handicap op de hoogte te brengen van hun rechten, zodat zij weten dat zij allemaal de band kunnen behouden die belangrijk is in hun leven.

Lees meer:

Gehandicaptenzorg RotterdamĀ 

Thuiszorg RotterdamĀ 

Ouderenzorg Rotterdam

Related Post